Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

PDF Udskriv Email

Alkohol dræber af Mogens Moos


Mogens Moos
Alkohol dræber
280 sider
Mellemgaard

Der er mange spændende, oplysende, initiativforløsende og nyskabende oplysninger i denne bog. Det er en bog, der på mange måder bryder med de officielle og normdannende og meningsdannende beretninger om alkoholproblemer, og hvad vi i samfundet bør gøre ved dem. Den fortæller f.eks., at genstandsanbefalingerne på det nærmeste legaliserer drikkeriet frem for at mindske overforbruget. Den fortæller også - og gør således op med mange myter -, at det er de velhavende og veluddannede, der drikker. Undersøgelsen, der er fra 2008 og kommer fra Statens Institut for Folkesundhed, fortæller, at topledere og selvstændige er de mest tørstige, at næsten en femtedel af dissse drikker mere end Sundhedsstyrelsen anbefaler, og at gruppen er overrepræsenteret i alkoholiske følgesygdomme.

Veletablerede kvinder drikker mere end mænd i arbejderklassen.
En lidt for gammel undersøgelse - næsten tyve år gamamel - fortæller, at dengang i starten af halvfemserne var der et overforbrug hos medlemmer af Fremskridtspartiet, De Radikale og Det konservative Folkeparti. Man kunne godt have ønsket sig, at bogen var lidt mere krystalklar med hensyn til sine undersøgelser. Hvornår er de dækkende, gælder de stadigvæk, eller er der nogle andre undersøgelser ind over.
Men totalt set er undersøgelserne ganske tankevækkende, og den måde, de er refereret på stiller en i skammekrogen, når man overhovedet begynder at tale om, at et par glas for meget vel aldrig har skadet nogen.
For det er nemlig sådan, det hele starter.

Og så anviser bogen ellers gennem et meget nuanceret syn og alskens tests og spørgsmål, faresignaler, symptomer, hvorledes et liv med alkohol og med en alkoholiker kan forpeste og narre folk. F.eks. at hvis man er kvinde og i fejlagtig tror, at giver man sin alkoholiserede man kærlighed nok, så skal han nok blive tørlagt. Det er ingenlunde tilfældet.

Stort set alle aspekter af alkoholen berøres i bogen, der er skrevet af en erfaren herre på området.

Mogens Moos er professionel alkoholrådgiver og har mange års erfaringer med alkohol, benzodiazepiner, depression og angst.
Afhængig af alkohol og benzodiazepiner gennem 15 år.
Ædru siden den 26. januar 1989.
Han har holdt kurser i psykologi, psykiatri og psykologi for behandlere.

Alkohol Dræber er en oplysnings- og opslagsbog, der ser nærmere på myterne og tabuerne om alkoholafhængighed. På den meget store forskel på genetisk afhængighed og socialpsykologisk misbrug. Den sætter fokus på hykleriet og dobbeltmoralen om tobak kontra alkohol og på genstandsanbefalingerne, der nærmere legaliserer drikkeriet frem for at mindske overforbruget.

Bogens 27 kapitler kan læses helt uafhængigt af hinanden. Der er mange barske beretninger om alkoholafhængighed, den viser farligheden i det organiske opløsningsmiddel alkohol for den menneskelige organisme, og at pårørende i forbindelse med passiv drikning ofte har det endnu værre end de afhængige.

Mogens Moos gør op med Sundhedsvæsenet, hvilket det ser ud til, at han roligt kan gøre, idet han er manden på gulvet, der arbejder med andre på gulvet ud fra et nærhedssynspunkt. I gennemsnit drikker danskeren årligt 9,79 liter ren alkohol pr. indbygger. 800.000 af os drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Man kan spørge sig selv, om vi danskere ser det som en udfordring at overskride disse grænser, eller om systemet af økonomiske årsager (skat f.eks.) ser det som noget naturligt at opstille nogle rammer, som de alligevel ved ikke bliver overholdt.

Svært at sige.

Efter at have gennemlæst bogen her, er der mange gode overvejelser i den skuffe.

En rigtigt spændende bog med masser af grundstof og gode ideer til diskussionerne på arbejdspladsen, til selskaberne og til det stille sind. Og som på mange måder skal have ros for at komme med en masse kildekritik, spørgsmålstegn og direkte opgør med officielle og offentlige undersøgelser og handlingsplaner.