Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

At møde verden med undren PDF Udskriv Email

At møde verden med undren

 

 

Finn Thorbjørn Hansen
At møde verden med undren
250 sider
Hans Reitzels Forlag


At undre sig er en af menneskets drivkræfter. Man tror det måske ikke umiddelbart, men det er så vigtigt, at have en egenskab, der ikke fordrer facitlister og regelsæt men sætter en i stand til at arbejde med en meningssøgende tilgang. Hvad er det, vi dybest set kommer af, hvad holder vi af, hvad længes vi efter.
Det er det denne bog handler om.
Man skal holde tungen lige i munden for ikke at falde over al filsofien og sokratiske undringsdyder.
På et meget beskedent plan kunne man sige, at forsiden er noget af det bedste ved bogen. Ingen overvejelser, ingen dyder, ingen ord, ingen kreativ spænding. Andet end sand, vand, skyer og to mennesker -, der går hvor de nu går. Måske undrer de sig, måske ikke.
Forfatteren opfordrer os inde i bogen til at gøre op med den rationelle og problemorienterede tankegang, om at notere sig, hvad der føles rigtigt, hvad der er perler i sandet. Og trækker således fine tråde fra den filosofiske og irrationelle verden og til den praktiske hverdag, vi er en del af. Det flyver rundt med begreberne eksistentialisme, logos, bios og ethos, ligesom vi kommer rigt omkring såvel datidens som nutidens filosoffer og eksistensteologer.
Bogen er skrevet for folk, der interesser sig for udvikling i forskellige former for organisationer og livet som kunstart. Måske er den ikke lige egnet til nybegyndere udi udvikling af mennesket, tankerne og verden. Men den er god til at blive klog af.  Og den giver nogle bud på, hvordan verden og organisationerne har ændret sig og vil ændre sig over tid, såfremt vi som fænomenologen John Sallis udtrykker det sted sted i bogen ønsker at udvikle undringssansen, og at vi i så fald så må forsøge at leve på en måde, så der bliver plads til den.
Fin bog.