Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Når ære er på spil PDF Udskriv Email

når ære er på spil - bog
 
 
Susanne Willaume Fabricius
Når ære er på spil
208 sider
Frydenlund
 
En bog med utroligt mange nuancer og facetter der kan bruges ikke blot i undervisningen men ganske enkelt til at forstå og blive klogere på det brogede billeder, der tegner sig i årene fremover for befolkningen i Danmark. Som skal undervises og håndteres på anden måde. 

Den sætter fokus på de mange aspekter af æresrelaterede konfliker samt de tanker og følelser, der ligger dybt indgroet i andre kulturer, og som man kan tage afstand fra eller forsøge at forstå. Men her er en bog, der praktisk gennemgår, hvad de forskellige kulturer og de unge har at slås med. Den gennemgår også nogle af den danske lovgivnings paragraffer sat op imod de forskellige grader af indgreb, der sker f.eks. i form af omskæring af unge piger. Samtidig gennemgår den nogle uddrag fra FNs børnekonvention.
Bogen sætter klogt ord på den negative, sociale kontrol, som man udlændinge er udsat for, og hvad det vil betyde for opvæksten og trivslen for den enkelte og giver gode råd til, hvad man som behandler/pædagog/lærer kan gøre for at støtte den unge.
Bogen er ikke rar læsning, idet den går meget i detaljer omkring psykisk vold, hvis den unge vil gå egne veje i stedet for at følge familiens ønsker, isolation, dumping, tvangsægteskaber, mødomsoperationer og omskæring.
Men det er samtidig en bog, der er nødvendig, såfremt man for alvor ønsker at sætte sig ind, hvad der er på spil for børn og unge i æresbaserede familier.