Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Tjernobyl den ufortalte historie PDF Udskriv Email


Adam Hugginbotham
Tjernobyl - den ufortalte historie
568 sider
Peoples Press 
Enormt spændende læsning om ikke bare selve katastrofen men i særdeleshed om politikken og videnskaben og den historiske baggrund for en af de begivenheder, der den 26. april 1986 skelsættende kom til at påvirke atomkraftindustrien OG folks holdninger til atomkraftværker.
Tidligere er der udgivet omfangsrig litteratur om katastrofen. Denne bog er imidlertid i omfang og standard så nuanceret og bred, at uanset hvad man har læst tidligere, så skal man læse den.
Den indeholder vældig research og gengiver dokumentarisk, hvordan reaktor nr. 4, uindkapslet,  sprang i luften med en sprængkraft mere end 400 gange større end Hiroshima-bomben. 
Med nøjagtige kort over reaktorens placering, de lejligheder, der var bygget i Tjernobyl, navneoversigt, litteraturliste og meget andet, så er bogen ikke bare særdeles oplysende men ydermere så spændende, at den nærmest er umulig at lægge fra sig.
Ganske enkelt fordi forfatteren kombinerer historisk viden, dokumentarisme, videnskab og kommer med gode metaforer, der får den tørre videnskab til at glide rigtig godt ned hos os almindelige læsere.
Eksempelvis bliver et 17 meter bredt og tre meter tykt J-modul, Jelena-modulet som et gigantisk, beskyttende  låg fyldt med småsten, kvælstof og serpentinit på to tusind ton sidestillet med vægten af seks fuldt lastede jummbojetter. Det er da til at tage og føle på. . . . . 
Centimeter for centimeter, sådan fornemmes det i hvert fald,  beskriver forfatteren, hvordan Tjernobyl som sådan er opbygget som by, udelukkende for at betjene atomkraftværket.
Den kommer med en lang forhistorie til, hvordan atomer er indrettet, hvad det er for en størrelse, og hvordan det hele går løs, og hvorfor det gør det.
Den kommer også ind på, at bliver atomkernerne ikke spaltet meget præcist, så er det, de kommer til at udgøre en fare. Hvorfor de gør det, og hvad der får dem til at spalte upræcist, det kommer forfatteren også ind på.
Konflikterne mellem magthaverne og operatører på gulvet under optakten og i efterspillet på katastrofen er beskrevet så tydeligt og livagtigt, at man dels på tage sig til hovedet, men at det næsten er som at være der selv.
Bogen fortæller, hvordan omfanget af den radioaktivive kontaminering på trods af glasnost tre år efter ulykken, i 1989, fortsat forsøgte at mørkelægge og misinformere. På trods af at bønder 40 kilometer væk fra spærrezonen i stigende grad havde observeret misdannelser hos deres nyfødte kreaturer.
En lang række af hovedpersonerne omkring det politiske og praktiske ansvar er bevilget en epilog. Spændende læsning idet nogle af fyrene går igen andre steder i historien om Sovjet og Rusland.
Vi får også nøje kendskab til (det forsinkede og mangelfulde) oprydningsarbejde omkring begivenheden, der helt sikkert på mange måde fortsat optager mange af de involverede familier fra dengang.
En skræmmende, oplysende, og desværre også sand historie.