Danmarks moskeer Udskriv

Lene Kühle & Malik Larsen
Danmarks Moskeer
272 siider
Aarhus Universitetsforlag

En spændende og særdeles oplysende bog. Danmarks moskéer har på trods af, at de har været en del af det danske samfund i manges øjne været en slags parallelsamfund gennem alle årene. På de godt mere end 60 år er antallet af moskeerne herhjemme steget til over 170. Den nye bog her sætter på ganske lødig vis alt ind på at give os et overblik og indblik i livet i og omkring moskerrne. Den kommer omkring meget forskellige emner som etnisk baggrund, organisering, samspillet med medierne, tilknytningen til lokalsamfundene osv. osv.
Den er på mange måder overraskende oplysende og fodrer os med tal, som fortæller, at der er 300.000 muslimer i Danmark i skrivende stund, heraf godt 20.000 somaliere.
Man kan forestille sig, at et overvejende antal muslimer kommer til bønnerne i moskeerne. Det var den fordom, vi havde før læsningen af bogen. Forfatterne har dog kortlagt, at det ikke er tilfældet. Det ser ifølge forfatternes undersøgelser ud til, at det kun er et par procent af muslimerne, der benytter sig af moskeen til de daglige bønner. 
Bogen kommer også ind på det omdiskuterede begreb, at moskeerne skulle være finansieret af fremmede magter. Ifølge bogen finansieres moskeerne af de lokale, muslimske miljøer; det være sig i små samfund som eksempelvis Skælskør, og det i de større byer. 
Ærgerligt kunne man så forestille sig, det må være for forfatterne, at det netop er kommet frem, at Saudi Arabien har betalt små fem millioner kroner til
en måske i København for at den kunne blive købt/udvidet.
Hvad der er nok så overraskende også er, at danskheden har ændret sig som sprog i moskeerne, hvor det i begyndelsen af dette århundrede var sjældent at høre en prædiken på dansk, så er det idag mere normalt, eksemplificeret i tal, hvor godt halvdelen enten har en prædiken på dansk eller i hvert fald et resumé på dansk.
Bogen er skrevet i et så lødigt sprog med så nøgterne iagttagelser og kendsgerninger, at det ikke umiddelbart må kunne ses at fornærme nogen. Religion er da også en meget følsom ting, og alle ved, at man skal passe på. Det gør forfatterne også men bestemt ikke mere, at man får et indblik i f.eks. de lovforslag, der har været fremsat, den kritik fra muslimsk side der har været imod dem og den frem-og-tilbage-diskussion, der har fundet sted omkring, hvorvidt noget stridede mod dansk lovgivning eller ikke.
En fin bog med illustrationer af eksempelvis bedesten, farverige kakler og mange skemaer og skabeloner, der skaber fin oversigt.