Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Land og by på tværs PDF Udskriv Email

Cover

Mikkel Leth Jespersen, Jørgen Mührmann-Lund og Mikkel Thelle
Land og by på tværs
574 sider
Aarhus Universitetsforlag

 

Et rigtig, rigtig spændende projekt, der fortæller en masse om hvordan vort Danmark er skruet sammen, end vi måske gik og troede. 
Projektet er søsat med den overordnede titel Festskrift til Bjørn Poulsen, der er en meget produktiv historiker gennem fire årtier.
Udover det er det tydeligt, at bogen er søsat af bidragydernes idelige længsel efter at fortælle og samle Danmark. Hvilket er skarpt set og i hvert fald skarpt timet eftersom, vi befinder os i en krise, der nok turde kalde på sammenhold og også tager vare på det.

Diverse historikere fortæller i festskriftet, som altså er en stor og meget omfangsrig bog, hvordan studiet af land og by, forbindelser og lighedstræk, ofte er mere frugtbart end at insistere på forskelle og særtræk.
Tilsammen tegner bogen et billede af land og bysamfundene i 800 år fra 1000-1800, hvor det gennem studier og dokumentation fortælles, hvordan by og land havde langt mere tilfælles, end man sådan i grunden skulle gå og tro.

Land og byforskning har traditionelt været meget opdelt gennem landbrugs- og byhistorikere. Det  er til eftertanke, at der i byerne f.eks. fandtes landbrug, og at adelen ofte var at finde i godserne ude på landet. Det er ganske tydeligt, og også modigt må man sige, at historikerne og Bjørn Poulsen har søgt at påvise, at Danmark gennem århundrederne har hængt langt mere sammen, end vi på en vis måde er blevet indoktrineret med.
At land og by var to forskellige ting. At f.eks. landboere ofte søgte mod byerne. Nu viser det sig, at de på en vis måde blot skiftede adresse.

Et meget vigtigt skrift og en fantastisk bog for at kunne forstå en hel del mere om vore rødder og vor identitet. Med talrige eksempler på, kommentarer til, og analyser over, hvordan Danmark hænger sammen.