Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Den organiserede formåen PDF Udskriv Email

Den organiserede formåen (OA E-bog)
Kurt Dauer Kellder
Den organiserede formåen
352 sider
Aarhus Universitetsforlag

 

Det er altid spændende, når der udkommer bøger omkring magt. Den direkte og indirekte magt. Hvordan folk tilraner sig magten, hvordan de med alle midler forsøger at blive på den, hvem det går ud over, og hvordan man aflæser en magtrytter.
Denne bog er et godt bud på, hvordan man gennem organisatorisk snilde og almindeligt ønske om at komme frem i verden kan få skubbet sig selv frem.
Det lyder firkantet, og det er vældig pænt pakket ind i en tyk bog, men budskabet er ikke til at tage fejl af.
Når det drejer sig om læring og udvikling i organisationer, er magtperspektiver næsten helt fraværende. De tætte forbindelser mellem magt og organisatorisk læring består i, at magt basalt set er en menneskelig formåen.
Sådan hedder det på bogens bagside, og læser man den interessante bog igennem, får man en masse at vide om magt, der er en egenskab, man kan bruge eller ikke bruge. Det interessante ved magt er, at en potentiel aktør besidder magten som kapacitet, men at vedkommende ikke behøver at udøve den.

Det medfører så ifølge bogen mange interessante diskussioner, bl.a. fra kritikere som Peter Bachrach og Morton Baratz, der hævder, at magt f.eks. kan gøre sig gældende, når den magtfulde med mere eller mindre bevidst forsæt kan undertrykke eller affærdige udfordringer mod egne interesser ved at undertrykke en eventuel dagsorden.
F.eks. ved at forhindre udelukkede eller margailiserede gruppers ord i at blive hørt - eksempelvis ved at manipulere med en given forretningsgang, så potentielle krav forhindres i at blive krav.
Spændende læsning der kommer omkring alverdens synspunkter fra Marx, Weber og Engels, Løgstrup, Pahuus, etik, udtryk og respons.
Bogen kræver, at man har lyst til at give sig i kast med menneskelig og organisatorisk viden. Til gengæld er bogen let og behagelig skrevet med et hav af kilder og henvisninger, så det er lige før, man har lyst til at forsøge gennem bogen bare at tilrane sig noget mere magt.
Der er i hvert fald rigeligt med muligheder for at kunne diskutere magtbegrebet, hvordan man kan forfine det, og hvor det kommer fra.