Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Gør det godt PDF Udskriv Email

 
 
 
 Gør det godt: et opgør med accelerationsarbejdet
 
 
Kresten Schultz Jørgensen
Gør det godt
200 sider
Politikens Forlag 
 
Det er berigende, når der kommer en bog om ledelse og virksomhedsvækst og -filosofi, der varetager relationers, medarbejderes og produktets behov. Når historien om virksomheden skal skrives, vil væsentlige parametre nemlig være, hvordan medarbejdere har følt sig behandlet, og hvordan det gik med omsætningen.

Med nogle fremragende eksempler og interessante cases kommer Kresten Schultz Jørgensen ind på, hvorfor det er så nødvendigt at afvige fra kursen om at nå resultater for enhver pris og som supplement og alternativ tage den holistiske mistelten i ed. 

Han nævner bl.a. eksemplet med Pol Pot-regimet, der ville have folk til at indfange rotter, og som i effektivitetens navn gav folk belønning pr. rotte, de indgangede. Længe varede det ikke, før de lokale havde luret den og lavede decideret yngelpleje på rotter. Hvilket naturligvis resulterede i, at landet fik et endnu større rotteproblem. 
 
Som et andet eksempel nævner forfatteren Black Hawk Down fra Somalia, som var udtrykket for ameriansk militærs fejlslagne invasion, der i 1993 kostede mange amerikanske soldater livet. 

Eksemplerne er nævnt for at pege på vigtigheden af at undgå en isoleret fokusering på resultater og omsætning. Yderst vigtige parametre er, at ledere samler på dygtige mennesker, de får dem til at få det godt, de uddelegerer ansvar, de har en rimelig tilbagelænet holdning til Big Data, de er dialogsøgende og nysgerrige, de redifinerer opgaverne løbende, sætter retningen og går forrest.

Meget af det ved man godt ude på erhvervslivets ledelsesgange. Det nye og yderst kompetente ved bogen her er den måde, kvalitetsbegrebet i en virksomhed bliver defineret på. Og hvad målet med virksomheden egentlig er.

Firkantet sagt: Er det at piske medarbejderne til en større indsats med fokus på bundlinjen og forventninger om en større indtjening? 

Eller er det den sociale kapital og kvaliteten i det rigtige arbejde, der betyder mest og står over alt andet, og som ledelsen til syvende og sidst kan se som midlet til at nå sine mål?

Kresten Schultz Jørgensen er ikke i tvivl. Og fortæller også i en sidebemærkning, at Oceanlineren Titanic nok kunne have brugt en lavere hastighed og en anden kurs for at klare sig den aprilnat i 1912. . . 

Forfatteren fortæller sagligt, hvordan et accellerationssamfund meget hurtigt kan udvikle sig til et parallelunivers, hvor målinger og tabeller sluger store mængder af energi, hvor man hele tiden skal skifte fokus, introduceres for nye data, uoverskuelige systemer; nu er man købt af et andet firma, nu hedder man noget andet, nu skal man producere noget andet osv. osv. Resultatet ser for læseren ud til at blive en slingrekurs i virksomheden, der dræner medarbejderne ned under bordet, får dem til at forlade området med kriser både for medarbejdere, ejere og firma og salg til følge.

Accellerationer der ofte medfører store forandringer i systemerne omkring arbejdet, men ofte ikke vedrører arbejdet selv.

Og det er det, forfatteren mener, der skal gøres op med.

Han mener bl.a., at man skal se på kvalitetsbegrebet, og at kvalitet mindst skal indeholde:

Faglig kvalitet.

Brugerkvalitet.

Organisatorisk kvalitet.


Udfordringen er så, at man i accellerationskulturen efter forfatterens mening har anvendt disse begreber både vidt forskelligt og meget forkert, idet meget har gået ud på effektivitet, systemer og procedurer, kvalitetssikring osv. osv. 
 
Det ensidige effektivitetsfokus i både den private og offentlige sektor er med til at ødelægge den samlede værdiskabelse, fordi vi dyrker en kultur, hvor arbejdspladserne investerer store mængder tid og ressourcer på uendelig dokumentation af en kvalitetsdimension, der dybest set handler om systemer, skriver forfatteren.

Et af midlerne væk fra den vej mener Kresten Schultz Jørgensen, er at give medarbejderne ro og rammer til at passe deres udvikling med kerneopgaverne.

En yderst lærerig og oplysende bog, der bør have sin plads i reolen på ethvert kontor hos en ledelse der vil det bedste for virksomheden.