Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Barnet i dig skal finde hjem PDF Udskriv Email

Barnet i dig skal finde et hjem af Stefanie Stahl

 

Stefanie Stahl
Barnet i dig skal finde hjem
252 sider
Bechs Forlag

En meget grundig bog med fremragende analyser af, hvad der kan gå galt i voksenlivet, hvorfor det gør det, hvordan man kan arbejde med sit indre barn, for at blive fri af det, og fri til at formulere sin egen dagsorden og finde sin egen stil. 

Visse steder i bogen er Stefanie Stahl lidt vel absolut og resolut, når hun fortæller, at man bør absolut have mennesker omkring sig for at være lykkelig, at selv eneboere har det bedst med at have kontakt til i hvert fald en, og hvad er der ved at være rig, hvis man er ensom.

Hvad ved hun om det?
Har hun prøvet det, talt med alle disse, eller er det bare teorier grebet ud af luften?
Hun skriver også, at  når vi ser tilbage på vores barndom og forældre med kritiske øjne, så vil der hos nogle mennesker optræde en modstand mod at gøre forældrene ansvarlige for de problemer, de selv har i voksenlivet.
Jeg oplever hele tiden, at klienterne kommer i loyalitetskonflikt, når de skal se på deres forældre ud fra en kritisk synsvinkel, skriver hun.

Det lyder underligt, at hun hele tiden oplever det. Nærværende anmelder har været behandler gennem mange år og oplevede, at folk konstant vendte tilbage til deres barndom, og at det endda i stole- og gestaltverdenen fortsat er et udbredt fænomen, at forældrene er "skyld" i ens fortrædeligheder som voksen.

Omvendt så er Stefanie Stahl god til at nuancere og begrunde de synspunkter, at voksne mennesker kan have udfordringer med at danne sig et realistisk billede af  deres egne forældre og ofte vil forsøge at idealisere forældrene. Det er, skriver hun, børn nemlig nødt til, ellers vil de blive overvældet af en altdominerende angst for at være udleveret til mangelfulde eller direkte onde forældre.

Det er imidlertid nødvendigt som voksen at løsrive sig fra dette romantiske billede, idet man ellers umuligt kan løsrive sig fra dem på en sund måde. Og således bliver det svært at finde sin egen vej gennem livet.


Her er generelt tale om en fin bog, som anvender begreberne skyggebørn og solbørn for at illustrere hvilke følelsesmæssige udfordringer, man er vokset op med og i forsøget på at skille genvordighederne fra den plads, man bør og ER i stand til at tage idag som voksen.
Det er klogt skrevet. For på den måde vil forfatteren have læseren til at afgrænse problemerne til dele af sig selv, som man kan parkere og tage frem, som man vil. Mange mennesker kan hurtigt blive overvældet af grumme minder eller mindreværd eller normer eller præstationskrav, som de skal leve op til, fordi de nu tror, at det ER sådan med dem, og at de bare ER sådan og ikke har noget valg.

Det fortæller Stefanie Stahl meget tydeligt, at sådan hænger det ikke sammen.

Gennem fremragende eksempler, cases og opgaver til læseren forsøger hun på langt mere og bedre end qick fix-it traditionel positiv suggetions-vis, men meget mere værdigt og langsomt, at få skyggebarnet, der står i vejen for ens positive adfærd, til at blive overtaget af solbarnet, der selvsagt har en noget mere glad og optimistisk tilgang til livet.

Det centrale i bogen er at finde troen og styrken ved sig selv som menneske, uanset fortiden. Vi får at vide, at der ikke er nogen grund til at underkende eller undertrykke skyggebarnet, for det har haft sin berettigelse et stykke tid, men det er nu tid til, at solbarnet tager over, at modstanden mod lykken bliver overvundet, og at man lige så langsomt ender op i, at solbarnet får en fremtrædende plads i os.

Forfatterens skrivestil er let, også når hun anvender lidt svære begreber som selvbeskyttelsesstrategier, og man får hele tiden indtrykket af, at hun som læser står i direkte kontakt med en. 

Og at hun vil bruge alle midler for at forsøge at fortælle, hvor vigtigt det er at få fat i det indre barn i os, så vi kan vokse og blive værdig voksne. 

Og hun bruger rigtig mange eksempler og kloge ord på at fortælle os, at de fleste af vores problemer skyldes vores egne selvforsvar. En dejlig selvhjælpsbog med masser af teorier, analyser og direkte åbenbaringer om, hvordan vort syn på vores tidlige muligheder har haft en skelsættende, måske negativ, virkning på vores nuværende situation. Og hvad der skal til for at ændre den.

Bl.a. bruger hun eksempler fra den nærmest hedengangne gestaltterapi, hvor stoleteknikken var en af metoderne til at få integreret forskellige sider af sig selv.

Og bogen kommer meget vidt omkring begreber som f.eks. hvad der driver magtmennesker, hvilke metoder de anvender, vi kan læse om lystbegrebet, om traumeterapi om selvbeskyttelse gennem harmonisøgning og tilpasning, om negative trossætninger, om autonomi og kontrol, øvelser om at overskrive sin fortid, om at forhindre mennesker i at udøve vold mod dit indre barn, om at styrke sit voksen-jeg osv. osv.

Mange gode øvelser baseret på fremragende teoretisk formuleret viden.