Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Ti kongers tøj PDF Udskriv Email

Ti kongers tøj af Katia Johansen

Katja Johansen
Ti Kongers Tøj
496 sider
Aarhus UniversitetsforlagEt helt igennem fuldendt værk. 
Vi befinder os rigtig godt i selskab med Katia Johansen, der i en god  menneskealder var ansat på Rosenborg Slot med ansvar for dragtsamlingen, dens bevaring, konservering, dokumentation og formidling.

Så kan vi vist ikke få det mere fra hestens mule, hvilket det kæmpeværk her da naturligvis også bærer tydeligt præg af.
Har man besøgt Rosenborg Slot, vil genkendelsens glæde være stor. Har man ikke haft mulighed for det, kan bogen her absolut være en forløber for et besøg for at bese den ægte vare, eller også er det bare det, og så får man måske lige så stor glæde af at besøge bogen her, der indeholder alt, hvad der er værd at vide om de ti kongers tøj fra Christian 4. til Frederik den 7.

Forfatteren har en sådan viden om detaljerigdom som beklædning, tekstiler og kostumer gennem mange, mange år, og det er imponerende, så bredt og dybt, hun når igennem med sin force i bogen her.

Rosenborg Slot er jo et skatkammer, der er kendt over hele verden for sin samling af klædedragter for de kongelige. Vi får en meget præcis gennemgang af, hvordan de enkelte konger for mange hundrede år siden gennem stil og tøjvalg ønskede at understrege deres personlighed. At det lykkes at få sådanne karaktertræk frem i bogen, så det synes som om, vi står lige ved siden af regenterne, ja det er fortræffeligt.

Fra Chr. 4´s berømte blodplettede skjorte og krave og til kniplinger, elefantordener og til Frederiks den 7.s  hatte. 

Vi kommer tæt på håndværket i de enkelte sko, fjer og klædedragter, broderierne, kniplingsarbejderne og alle de teknikker, hvormed man udførte det arbejde.

Eftersom forfatteren har haft alle disse ting meget inde på livet i mere end 30 år, så har hun alle forudsætninger for at fortælle om det i en bog. Det er så ikke en selvfølge, at man som læser bliver grebet af fortællingerne. Men det bliver vi, for vi kan mærke, hjertet banke for de ti kongers tøj og alt det, der fulgte med, og det kan vi så mærke langt ud både på og mellem linjerne.

Bogen fortæller også, hvor vigtigt, det var at holde klædedragterne og gengiver fortællingen om de vaskepiger og slotsforvaltere, perlestikkere og kammertjenere der holdt orden i de forskellige genstande og sirligt var klar over, hvornår det var tid til at tage vedligeholdelsesmæssigt hånd om den enkelte ting, om det var en kåbe eller et smykke.

Læs bogen, oplev tekstilskønhed og  bliv imponeret over dens evne til at formidle et stort stykke af Danmarkshistorien.