Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

4-dages arbejdsuge PDF Udskriv Email
4-dages arbejdsuge af Andrew Barnes
Andrew Barnes
4-dages arbejdsuge
215 sider
Frydenlund
 
En vigtig og inspirerende bog der ikke blot sætter fokus på mulighederne for en 4-dags arbejdsuge. Men som kommer hele vejen rundt om kvaliteterne ved at have et liv, hvor livet er i forkus, hvor produktiviteten er sidegevinst, og hvor forfatteren virkelig har gjort sig umage for at få menneskets holistiske egenskaber frem.

Bogen har mange vinkler på den 4-dages arbejdsuge og omkranser emner såsom stress, angst, begrænsning af CO2-udledningen, tidsspilde på arbejdspladsen, øgning af produktivitet og arbejdsglæde, forskellene på kønnene, agile metoder, selvledelsens kunst, historien om korterre arbejdsuge og arbejdernes sammenslutning. Og mange andre ting der har tangenter ind til begrebet om de 4-dages arbejdsuge.

Andrew Barnes fortæller om sin egen personlige historie i sin virksomhed i Auckland, hvor han bad sine medarbejdere om at designe en fire-dages arbejdsuge, som gjorde det muligt at leve op til de eksisterende produktionskrav til samme løn - altså med en 20 procent reduktion af arbejdstiden.
Udfaldet var ifølge ham selv ganske forbløffende.

Og resultaterne taler for sig selv i en bog, der er helt nede på jorden og begrænset i sin opremsning af data og undersøgelser og analyser, selv om de naturligvis og nødvendigvis er med.

Bogen opridser også nogle af de persontyper, der fylder i en virksomhed. F.eks. tvivleren, den tilpasningsdygtige entusiast, forkasteren og kompromisafviseren.

Og Barnes kommer med en række råd til de virksomhedsledere, der vil forsøge sig med en fire-dages arbejdsuge:

Forbered jer grundigt, opbyg tillid, lad være med at overtænke det.
Fokuser på værdien af arbejdsindsatsen for at sikre at værdien af forretningsmålene bliver forstået bredt ud i organisationen.
Lad forsøget og intiativerne blive ledet af dem, som skal implementere dem.


Og meget, meget mere.

En glimrende bog at blive klog af. Det er en hæderkronet idé at ville forsøge at skaffe folk mere fritid og skaffe mere plads og rum til en mere miljøvenlig og social verden. Og bliver det ikke til en fire-dages arbejdsuge i denne omgang for alle, så er der i hvert fald i bogen mere end rigeligt med redskaber til at optimere livskvaliteten i en 5-dages arbejdsuge.