Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

PDF Udskriv Email

Velfærd med et menneskeligt ansigt
af Jens Jonatan Steen og Malthe Munkøe

Jens Jonatan Steen og Malthe Munkøe
Velfærd med et menneskeligt ansigt
229 sider
Frydenlund

En ting er at have et velfærdssamfund, en helt anden ting er at forsøge at knække kildekoden til, hvorledes velfærdens fremfærd ofte bliver stoppet mere eller mindre bevidst i at forsøge at overvåge den velfærd, vort samfund skulle distancere sig på.
Den nye bog udgivet i samarbejde med tænketanken Cevea er et fremragende afsæt til de spørgsmål, der rejser sig, når der skal diskuteres velfærd og i særdelehed metoderne til at fremelske velfærden på.
Bogen er en antologi og udgivet i forsøget på at problematisere og anskueliggøre, hvor mange ressourcer, der bruges til at evaluere, kontrollere og overvåge de medarbejdere, som hver dag forsøger at bringe velfærden ud til danskerne.
Bogen gør sit til at få os og magthaverne til at indse, at det, der sker med velfærden er det modsatte end tilsigtet: Store,tunge statsapparater med administrationer så gigantiske, at det tager pusten fra enhver og i hvert fald næppe kan kaldes let og smidig velfærd.
Anotologien og dens mange forfattere kommer bredt og nuanceret godt og grundigt omkring bl.a. det skisma, at trods gode intentioner vil det lange seje træk i velfærdsoptimeringen på mange måder stækkes, idet politiske ledelser har korte perspektiver, nemlig genvalg. Forfatterne kommer således ind på, at penge til velfærden ofte forsvinder ned i et stort, sort hul, bl.a. takket være New Public-management-tænkningen, der ifølge bogen suger alle kræfter ud af dagens velfærdsydelser.  New Public Management bygger på en forudsætning om, at borgeren er kunde og samfundet leverandør. Produkterne er velfærdsydelser, infrastruktur, tryghed, kultur, social sikring og meget andet. Ansvaret for leverancen af ydelserne placeres udelukkende hos det offentlige, mens borgeren er forbruger, og kunden har jo altid ret.
Bogen inspirerer til at overveje, hvorvidt borgeren udmærket kunne opfattes som medvirkende i processen - som en del af løsningen. Og dermed tage større medansvar.
Bogen er let at læse, trods den tunge alvor i spørgsmålene, og det gør den velegnet til at have liggende på natbordet, hvis man skulle få brug for nogle guldkorn, inden man skal i seng, for måske at få inspiration til nogle drømme den følgende nat.
Et godt bud på hvordan man kan sætte spørgsmålstegn ved det, der bare er, og som måske i virkeligheden kunne komme til at fungere bedre, hvis man fulgte tingenes eget, naturlige flow i stedet for at være så bange for, at det ikke kommer til at fungere uden kontrol og bureaukrati.