JOK - en biografi PDF Udskriv Email
Mandag, 20. december 2021 17:05
JOK af Bo Lidegaard
Bo Lidegaard
JOK - en biografi
752 sider
Politikens Forlag
 
Man burde kunne forvente af et så omfattende værk om den tidligere statsminister, at en SÅ vigtig begivenhed som hans afgang er refereret korrekt og ikke frit efter forfatterens hukommelse. Det er så ikke tilfældet.
Karl Skytte, der dengang i 1972, hvor Krag deklamerede sin afgang fra folketingets talerstol, var formand for folketinget, er citeret for at sige: Statsministeren har bedt om ordet for en meddelelse. 
Det er forkert.
Karl Skyttes ord lød i virkelighedens verden sådan her: Statsministeren har ønsket at give en meddelelse til tinget. Værsgo.
Værre bliver det, da Krag selv får ordet. 

I Bo Lidegaards version hedder det: `...og jeg vil benytte mig af en gunstig anledning til at gøre det.
Den korrekte og historiske version fra Krags mund lyder såldes: ....og jeg vil benytte en gunstig lejlighed til at gøre det.
Sådan en forvanskning af ord er efter vores mening ikke klædeligt. Naturligvis forbliver meningen den samme, men det er ikke at gøre Krag ære at lægge andre ord i hans mund, end han selv kommer med. Nå tobindsværket om den store statsmand nu endda bliver genudgivet i én samlet bog, burde disse unøjagtigheder nok have været fanget.
 
 
Datidens uenigheder mellem Jens Otto Krag og H.C. Hansen er velkendt og handlede mest af alt om personlig vinding fremfor varetagelse af ministerposter til glæde for befolkningens ve og vel. Uenigheder står fint frem i den opdaterede biografi om Jens Otto Krag. Og netop forholdet mellem de to fremstiller de iøjnefaldende kvaliteter, der gjorde Krag til en statsmand af sin tid.

Den personlige vinding fremgår tydeligvis, idet der ganske enkelt var enorme forskelle i de to´s personligheder. Krag var ekspert i økonomi og besad en progressiv og friygjort, hvis ikke flamboyant livsstil, mens H.C. Hansen var kendtegnet ved en noget mere stiv, konsekvent og gammeldags stil. De to var meget skeptiske overfor hinanden, drevet af hver deres baggrund, og selv et brændende, fælles ønske om at få Socialdemokratiet tilbage til regeringsmagten i 1953 kunne ikke sløre dette forhold.

Jens Otto Krag siger da også efter sin udnævnelse til økonomiminister, at han ikke helt vidste, hvad han egentlig skulle sige til det.....

At han så mange år senere, som vi kan læse i bogen, siger om H.C., at denne - og iøvrigt også Kampmann - havde støttet sig meget til Krag på grund af hans kreativitet og opfindsomhed. Med andre ord indså begge d´herrer, at man altså i dansk politik havde brug for en fornyer, en ideæ-smed, et menneske med en uovertrufen evne til at finde på nye, fantasifulde løsninger, mens andre så blokeringer.

Bo Lidegaard forstår virkelig også mellem linjerne at få frem, HVOR kreativ, Krag i virkeligheden var.
 
Han tillader sig dog at komme med egne betragtninger og særdeles subjektive holdninger, da han om tronskiftet i 1972 skriver:

Så trådte dronningen frem og talte. Det var ganske kort. Ordene blev væk i blæsten og blandt de forsamlede. De betød intet. Det lidt kejtede over hende var overfladisk, fordi det udsprang af øjeblikket og ikke af en indre usikkerhed - sådan som hendes statsministers. Folk så det og tog deres dronning til sig.

Det var noget af en svada og en meget personlig betragtning. Flere gange gennem en ellers meget detaljeret, velskrevet og indsigtsfuld bog lykkes det forfatteren at gøre Jens Otto Krag til en politiker, der både kan vise tegn på smålig forsuring, bøvl, nid og nag. At han på en vis måde havde været på vej ud af politik, i det øjeblik han trådte ind, at han kastede et første forsorent smil af sig på vej ned af folketingets talerstol, og at han drømte om ting der ikke havde noget med virkeligheden at gøre, og skrev sine ministerlister i hjemmet på Egernvej ledsaget af en god mængde alkohol.

Sådanne kommentarer kan virke meget morsomme, og hvor rigtige de end kan være i øjne, der VIL se disse træk, og kan være ganske underholdende, så klæder det ikke rigtigt en bog, som på mange måder er et statement over Krags liv, levned og virke.

Bogen giver et fint tilbageblik på Jens Otto Krags vægt og indflydelse på dansk politik. Den bruger dog visse steder for mange patetiske og romanagtige fraser. Han begynder at tale. Indtrængende og overbevisende. Eller Han klyngede sig til alt det, han var ved at tage afsked med. Ferierne i Skiveren gjorde godt, men da han .....Traveture, gæstebud og vejromslag skifter med jævnt hen foruroligende efterretninger fra hovedstaden, hvor det trækker sammen til et problematisk efterår. Momsen skal gennemføres. Men kan der fremtrylles et flertal? Kildeskatten skal indføres. Samme problem. Eller hvad med: Han dvæler især ved Hemmingways steder. Og ved hans foretrukne drinks. Suger til sig og skriver ned. Besøger, lader sig føre rundt til de store kollektiver og statslige produktionsanlæg. Han er charmeret.....
 
Men ok. Det er Lidegaards værk, og man har jo sin skrive- og kunstneriske frihed.  
 
Samlet set har vi at gøre med en bog, der er stærk i sin formidling af begivenheder omkring Jens Otto Krag i de mange, mange år, han var medlem af folketinget og næsten lige så mange år, han enten havde stor indflydelse på eller selv befandt sig i politikkens absolutte top.

Og vi er naturligt nok også med i efterspillet, da Krag havde forladt politik og forsøger sig med at fylde hullerne ud med at blive rejser, kronikskrivning og, velkendt, for megen alkohol.

Og vi kommer rigtig godt rundt omkring også på verdensscenen og i den
historie, der gik forud for den gamle Randers-drengs entré på den politiske scene, og hvad han kom af, og hvad der drev ham.

Hvad vi så skal med Lidegaards betragtninger om de nyere statsministre, det kan man jo spørge ham om ved lejlighed. Det giver ikke helt mening. Udover måske netop det at man alt efter politisk temperament får bekræftet, at Krag var en af sværvægterne, måske den største.

 
 
 
Senest opdateret: Tirsdag, 21. december 2021 14:29
 
Vilde kvinder mørke toner PDF Udskriv Email
Mandag, 20. december 2021 10:14
Vilde kvinder, mørke toner af Anya Mathilde Poulsen
Anya Mathilde Poulsen
Vilde kvinder mørke toner
340 sider
Gads Forlag
 
Et enkelt nedslag i bogen får os til at blive lidt forbeholdne overfor researchen. På side 93 skriver forfatteren, at det var June Carter, der ud af sine følelser for Johnny Cash skrev nummeret Ring of fire. Vi kan så orientere om, at det gjorde hun ikke alene. Medkomponisten var nemlig Merle Kilgore. Merle var et stort countrynavn i tresserne og var på et tidspunkt personlig manager for Hank Wiliams. Og kendte Johnny Cash særdeles godt.
Om det er for at romantisere kvinders betydning for musikken, at forfatteren ikke har krediteret den mandlige komponist, eller om hun slet ikke ved det, det kan man jo så spekulere over.
Ellers er indslaget en udmærket fortælling om Maybelle Carters betydning for countrymusikken, og hvorledes hun motiverede sine tre døtre, Helen, June og Anita, til at fortsætte i sporet.
Siden blev June jo gift med Johnny Cash, der også indspillede Ring of Fire, og resten er historie.

Bogen indeholder også mange sjove historier om f.eks. kvinderne på Gibson-fabrikken i Kalamazoo, om Courtney Love, Lizzo, Mamie Smith, Billie Eilish.
Man kunne forvente af en saglig bog som denne, at den er meget nøjagtig med sin research og detaljer iøvrigt. I en billedtekst under John Lennon og Yoko Ono hedder det bl.a., at de i protest mod Vietnamkrigen lavede Bed-Ins For Peace. Det gjorde de ikke. Det lavede TO Bed Ins. De har aldrig heddet Bed-Ins for Peace. I brødteksten som sådan kalder forfatteren da også begivenhederne ved rigtige navne.

Man kan hævde, at nu går anmelderen her i små sko. Vi mener dog, det er vigtigt, at begivenheder, store som små, nævnes ved de rigtige navne. Vi har ikke været hele bogen igennem for at efterprøve, om research holder. Noget kunne dog tyde på, at der hist og her er skønhedsfejl. Hvad det betyder for troværdigheden, skal vi ikke gætte på. Men helt fint er det ikke.

Men ok - totalt set en udmærket bog om musik, intellektuel kapacitet, feminisme og kvinders betydning for musikken. Og et forsøg på at beskrive en skæv kønsblance i musikkens verden, samtidig med, at vi kommer tæt på en lang række kunstnere, der har udfordret normer og forestillinger om køn.
 
Senest opdateret: Mandag, 20. december 2021 11:09
 
Statsministeren PDF Udskriv Email
Søndag, 19. december 2021 16:34
Statsministeren 4 af Tim Knudsen
Tim Knudsen
Statsministeren Bind 1-4
Ca 600-700 sider pr. bind
Samfundslitteratur


Det seneste skud i bøssen om Danmarks statsministre gennem tiden følger den foregående stil i viden, oplysning og formuleringsevne. Desværre også med nogle sproglige vendinger, som ikke klæder værket. Forfatteren tager sig eksempelvis den frihed som billedtekst at kalde Mogens Glistrup for den selvforelskede skatteadvokat Mogens Glistrup iscenesat som oprydder på Christiansborg. Det er svært at finde en mere destruktiv og ansvarsløs politiker.

Så er det sagt, og det skal man have lov at mene, men ikke i en bog, der helt sikkert også vil blive købt af folk, der i sin tid var interesseret i Fremskridtspartiet og dets visioner. Mange vil givetvis være enige med Tim Knudsen, men der er mange måder at skrive ting på, uden at det virker fornærmende for en større menneskeskare.

Ingen tvivl om, at der er tale om nogle storværker, der vil kunne give os mange, mange gode timer og få forstand på ind i dansk politik. Fra dengang, det ikke hed statsministre og så til idag, hvor Mette Frederiksen og hendes store ministerium på det nærmeste har varslet nye tider på den udsatte post.

I meget bredt omfang handler det nye bind om Anker Jørgensen, Krag, Schlüter og Nyrup, Hartling og Baunsgaard. Og om politikken og politikere og embedsfolk derimellem.

Om det er for at gøre den faktuelle - og ofte lidt kedelige - historieskrivning lidt mere spiselig for en større målgruppe, eller fordi Tim Knudsen blot ville have sin egen fest undervejs, skal vi lade være usagt. Efter vores mening er teksten i hvert fald godt krydret med små, ironiske bemærkninger om f.eks. Erhard Jakobsen, der måtte have en uimodståelig trang til at slå græs i november, en betuttet Anker Jørgensen, Ankers uerfarne og selvrådige rokering af ministre, den drengepjattede Erling Olsen osv. osv.
 
Det er klart. at sådanne subjektive holdninger og superlativer smitter af på læseren, og undervejs kan man da heller ikke lade være med at klukke lidt og tænke var det virkelig sådan med Anker.

Det er kendetegnende ved bogen, at i netop tilfældet Anker, der mangler en eller anden form for research. Ganske vist tilskrives han en kort tænkepause, da han bliver kaldt op til Krag og inderkredsen i Socialdemokratiet for at blive præsenteret for jobbet som statsminister. Men Tim Knudsen forbigår, at han rent faktisk i demokratiets ånd og i forsøget på at undgå eventuelle, fremtidige magtkampe spurgte, om der var enighed rundt om bordet. Og først herefter sagde ja.

Og vi får heller ikke med, at Per Hækkerup, der selv gerne ville have haft posten, forud for indkaldelsen af Anker, overfor Jens Otte Krag have bedyret: Hvorfor spurgte du ikke nogen, der har forstand på det? Hvortil Kragh prompte svarede det har jeg gjort, Per. Bang, sat til vægs.
 
Tim Knudsen har på den anden side været enormt og godt og grundigt ombord i et kildemateriale, der er længere end Rundetårn er høj. Imponerende. Og den viden om og indsigt i dansk politik, og dets højeste embede, der går igen i samtlige fire bind, bliver videregivet på en så sober måde, som vi kan forestille os er muligt, på trods af nogle få indvendinger, hvor forfatteren altså tager sig nogle friheder til at stemple politikerne.

Kan man leve med det, og det kan man, er her tale om et samlet værk af en særlig karakter, og som vil tilføre en viden om dansk politik og dets udvikling og forandring gennem mange, mange år. Der er rigeligt at gå igang med, mens vi venter på femte og sidste bind, som kommer i 2022.
Senest opdateret: Mandag, 20. december 2021 17:44
 
Kærlighedens år PDF Udskriv Email
Lørdag, 18. december 2021 10:32
Kærlighedens år af Johanne Mygind
Johanne Mygind
Kærlighedens år
399 sider
Gads Forlag
 
Mestendels en bog for læsere der et optaget af større, epokegørende og bevidsthedsdannende perioder i kvindelivet gennem det seneste århundrede. Vi kommer til Møn, vi bliver rasende på datidens sundhedsplejersker, der klapper en på kinden og fortæller, at man skal være noget for sin mand. Vi lytter til H.U.G, er en tur omkring folk, der flytter til Ufborg, hvor Tvind ligger, vi får referencer til dengang, Genlyd startede i halvfjerdserrne, referencer til 1967, The Summer of Love, vi er omkring det komiske i, at mænd altid har skullet spørge om lov til at kysse, til at slikke og trænge ind, vi er omkring Rødstrømpebevægelsens aktion for ligeløn, deres besættelse af kvindehuset, hvor mændene stod udenfor og ville ind -, uden held.

Men hvad sker der med folk, der bryder med både kvindekamp og sit barns far? Hvad sker der med folk, der giver op overfor det, de troede på? Kan man tro på for meget, og bliver man opslugt af en nærmest religiøs besættelse af idéer for idéernes skyld. Og bliver vidne til, at godt nok sker der en udvikling, men har det været kampen og prisen værd??
 
Bogen krydsklipper, og det gør den godt, mellem halvtredserne, halvfjerdserne og 2019, år der på hvert deres tidspunkt med meget forskellige udtryk havde deres kvindekampe, nogle mere iøjnefaldende end andre, i halvtredserne var det vist ofte mest inde i kvinderne, kampen foregik, og man skulle tyve år længere frem, før alting eksploderede lige i hovedet på magthaverne.
 
Vi kommer tæt på Nanna, Elsebeth og Rigmor, datter, mor og mormor der i hver deres tidslomme har haft deres at slås med. Forelskelser, nogle lidt forbudte, pludselige graviditeter. Er det blevet nemmere at være kvinde i vores tidsalder?

Læs bogen og døm selv.  

For interesserede kan vi så berette, at en journalist med sin mikrofon kommer meget tæt på orgasme-lyde i en sexklub, hvilket på en eller anden måde symboliserer det frisind gennem et århundrede, som mange kvinder kan berette om har været så savnet og elsket.

Og her bruger forfatteren og journalisten Johanne Mygind tydeligvis sine metier fra andre dele af medieverdenen, hvor sex er blevet beskrevet som en afspejling af magtstrukturer og også som indikator for og middel til at bryde samfundets normer.

Læst dybt nok er Kærlighedens År da også et væsentligt indspark til et opgør med vanetænkning og urimeligheder i et samfund, der i sine bonerte vande måske nok kunne trænge til at ordentligt plask, før bølgene atter for en stund kunne falde til ro.


Senest opdateret: Lørdag, 18. december 2021 11:16
 
Frelseren fra Hvidovre PDF Udskriv Email
Lørdag, 18. december 2021 09:39
Frelseren fra Hvidovre af Kaspar Colling Nielsen
Kaspar Colling Nielsen
Frelseren fra Hvidovre
304 sider
Politikens Forlag
 

Det er tydeligt, at forfatteren har haft en fest med at skrive denne bog. At festen så når ud til læseren, det lykkes i høj grad, fordi det også er tydeligt, at forfatteren kan gennemskue det meste.

Debatten om at måtte bruge N-ordet, konflikten mellem israelere og palæstinensere, klimadebatten, grøn omstilling, hykleriet i ministerierne,  boligsituationen for mindre bemidlede, den aktuelle pandemi, loyalitet i spænding og på højkant, og hvem kan man regne med.....
Kaspar Colling Nielsen har bemærket det hele og kan på et splitsekund i hvert fald i bogen spidde det hele og servere det i en form, der med humor og lidt galskab får læseren til at se alting i et mere klart skær -, for man må gerne være kritisk.

Bogens overordnede handling er Allan Thornbum, der er smådigter og trafiktæller. Han bor i en kælder i Hvidovre. Verden står overfor et økonomisk kollaps og menneskelig undergang. Ministrene må nu gå tiggergang til Allan for at få ham til at skrive et digt, som de mener kan redde verden.
Se, den virker jo temmelig usandsynlig, men er det ikke sådan, at meget af det, der sker rundt om os, er temmelig usandsynligt, indtil det er sket?

Og ud fra den betragtning rammer forfatteren plet med sin satire, sorte humor, vanvittige absurditeter og groteske drejninger, en stil som man skal have sig for øje, hvis man skal have det rigtige ud af romanen. Med andre ord: Før tingene bliver sat på spidsen og kører af sporet i det virkelige liv, så er det rart med litteratur, der forlods sætter ting på spidsen og illustrerer, at alt kan ske.

Bogen kører rundt i absurditeter og hændelser, som vi troede var af en anden verden, indtil vi begynder at tænke os om og ikke skal langt tilbage i hverken måneder eller historie for at opleve, at mure kan vælte, at amerikanske præsidenter kan skydes, at ditto uartige kandidater kan vælges, at askeskyer kan lamme flytrafik, at en bank eller to kan skabe økonomisk verdenskrise osv. osv. 
 
En verden på vej til at vælte vil også kunne reddes af absurditeter, småting og tilfældigheder. Det er det, forfatteren har blik for, og det er det, der gør bogen så eksemplarisk rammende og god til at få forstand af.
Senest opdateret: Lørdag, 18. december 2021 10:19
 
Frygt ikke - elsk kun PDF Udskriv Email
Fredag, 17. december 2021 21:58
Frygt ikke – elsk kun af Mette Bording Nybo
Mette Nordin Nybo
Frygt ikke - elsk kun
323 sider
Gads Forlag
 
En bog der taler til vores allesammens evne til og behov for at fordømme -, når vi i virkeligheden blot burde se indad.
Udover en rapport fra datingmarkedet har bogen det twist, at Mette for ikke så længe siden har begravet sin mand, Thomas, mens hun hurtigt beslutter sig for at finde en ny skulder at læne sig op af. Og være tæt med.

DET møder godt nok modstand og moral og fordømmelse, for DET kan man da ikke, så kort tid efter, og skulle hun ikke skamme sig, og tænk på de stakkels børn osv. osv.

De holdninger er naturligvis med til at få hende på langt mere end den glatis, hun snubler over i sit indre. For har hun ret til et kærlighedsliv her så kort tid efter hendes mands død?

Bogen har det hele med. Og er uhyre velskrevet.

Kommer ind på, hvad man vil med livet, hvordan man står op imod skjulte og subtilte og også direkte holdninger, hvordan tvivlen om et nyt forhold hele tiden nager en, mens man nærmest står med et halvt ben i det gamle. Hvordan den afdøde mand har motiveret hende til at finde en ny kærlighed. Får rusket op i Mette Bording Nybos selvværd og selvbebrejdelser over ikke at kunne være alene -, men helt tiden higer efter den nye kærlighed, JC og hans SMS-beskeder. Spørger sig selv, om det er fordi sorgens lille cirkel ikke må udvide sig og opsluge mig? 

Hvor meget skal Mette indvie JC i Thomas´ og hendes sexliv. Må man det? MEN:

Hans hænder healer mig. Hans store, brede hånd mod min ryg sender varme vibrationer af liv gennem mig. Når vi er hud mod hud, skælver jeg. Min krop  ryster sorg af sig.

Smukt skrevet. Sådan er det hele vejen gennem bogen. Enten flot skrevet eller smukt skrevet. Spot on hvad angår begyndelsen på nye kærlighedsforhold og den dårlige samvittighed, man kan have overfor både omgivelser og børn, særligt når der er en afdød partner, der spøger i baggrunden.


Senest opdateret: Lørdag, 18. december 2021 09:08
 
Monark og menneske PDF Udskriv Email
Onsdag, 15. december 2021 17:26
Monark og menneske af Thomas Larsen
Thomas Larsen
Monark og menneske
400 sider
Gyldendal
 
Dronningens ofte skarpe lune og smittende perlehumør afspejler sig helt tydeligt i bogen, hvor vi for alvor kommer til atter at elske vores aldrende monark og, erkendt, også kan finde misundelsen frem over et menneskes evne til at være sådan oppe på beatet, for nu at sige det sådan.

Under en rejse med Kongeskibet Dannebrog til Riga havde dronningen inviteret diplomaten Ulrik Federspiel med på rejsen. Det blev et forfærdeligt uvejr på sejladsen. Bølgerne dundrede mod skibssiden, og alle gik ned i deres kahytter. I salonen sad således kun dronningen, prins Henrik og Ulrik Federspiel. Prins Henrik fandt en flaske rødvin frem, og konversationen fortsatte livligt, selv om Federspiels stol konstant kurede frem og tilbage. Hver gang, han kom tilbage til bordet, udbrød Nå, kommer De nu her igen?

Et pletskud fra en dronning, der er med så langt fremme i bussen, at man må tage hatten af for hendes evne til at reagere prompte på de begivenheder, hun nu er optaget af, hvor selv ikke en storstorm kan ødelægge harmonien. 

Og bemærkningen afspejler iøvrigt den succes, som besøget i Riga var, og som man kan læse om i detaljer i en fremragende bog om vores monark.
Selv fortæller hun i et godt balanceret omfang om sit syn på livet i diverse relationer, hvor hun lægger vægt på at have gode og solide venner, hvilket hun da også må sige at have haft gennem et langt liv, hvor flere af hendes venskaber er sådan cirka 70 år gamle.

De har holdt ved, det har de sandelig. Jeg var altid dus med mine venner, mens de kaldte mig prinsesse Margrethe og senere bare gik over til at kalde mig dronning Margrethe. "Deres majestæt" bruge de kun udadtil, når det skal se ordentligt ud.

OG:

Jeg synes godt, at jeg kan mærke, om den er god nok. Og det er den i reglen.

Siger dronningen om de mennesker, der gerne vil omgås hende, og understreger dermed, at man sagtens kan MÆRKE, om folk mener noget oprigtigt, og at man ikke altid behøver at kunne føre op på et regnebræt, hvad man får ud af en given relation.

Kloge ord til folket. Om at mærke efter og ikke forsøge at regne den ud...

Og sådan bliver det ved at regne med guldklumper i en bog, der både kommer ind på sorgfulde perioder som under prins Henriks sidste år, som fortæller, at prins Christian er meget mindre genert, end hans far var i den alder, wow hvilken ærlig og frimodig konstatering, mens bogen tydeligt indikerer, hvordan dronningen lyser op, når tankerne går på arkæologi og gudsfrygt.

Som sagt i en tale til Nationalmuseet:

Arkæologien er en videnskab, og som al god videnskab bliver den også til en lidenskab...

Bogen er fyldt med dejlige billeder fra et langt liv med familien omkring Dronningen, og udover interviews med hende selv får vi gode indspark af 12-14 andre personligheder fra Mette Frederiksen til Marianne Haslund-Christensen, som på hver sin måde og tilsammen giver læseren et helstøbt billede af hovedpersonen.

Vi følger kongehuset på dets rejser rundt omkring, også efter krisetilstande som f.eks. efter Jyllands-Postens Muhammad-tegninger. 
 
Og så kan majestæten også lide at jonglere med moderne udtryk, omend hun selv kommenterer, at de er en del af tiden, måske let forklarende eller direkte undskyldende.

Det ville have været svært at flytte ind i noget, der var så stylet, for nu at bruge et moderne udtryk. Det er jo ikke sådan, man har lyst til at bo, og det var heller ikke, hvad kong Christian den 10. og dronning Alexandrine havde lyst til.....
 
Og kommenterer dermed på, hvorfor konger og dronninger ikke bor på Christansborg Slot.

En udgivelse der er langt mere end en god historie om vores monark. Men er et billede, netop, på et menneske og en monark. Et menneske af vor tid. 
Senest opdateret: Onsdag, 15. december 2021 18:59
 
Antikken er i os og omkring os PDF Udskriv Email
Mandag, 13. december 2021 16:34
Antikken omkring os af Chr. Gorm Tortzen
Tore Leifer og Chr. Gorm Tortzen
Antikken omkring os
384 sider
Gads Forlag
 
En superdejlig bog der rammer antikken historisk ind og følger den aktuelt til dørs helt op i vore dage. Ved f.eks. at omtale filmen Dronningen, hvor Trine Dyrholms karakter indleder et forhold til sin stedsøn - med fatale konsekvenser, ikke mindst for den unge dreng.
Filmen ligger ikke langt fra tragedien om Faidra, der var datter kong Minos af Kreta. Faidra forelsker sig i sin stedsøn, Hippolytos, der klogt nok afviser hendes tilnærmelser. Men som hævn beskylder hun så stedsønnen for at have voldtaget hende. Den unge mand bliver dræbt, mens Faidra selv begår selvmord.
Dramatikeren Per Olov Enquist havde premiere på sin udgave på Det kongelige Teater i 1980 med Ghita Nørby i hovedrollen. 
 
Det er blot en af passagerne i bogen, hvor vi i vor tidsregning har en lomme direkte tilbage til antikken, der har sat sine enorme aftryk helt op til vore dage udi musik, opera, filosofi, historieskrivning, digtekunst, nobelpristagere, bygningsværker samt gader og stræder.

Rytterstatuerne af vores konger som romerske kejsere knejser stadig, som illustreret i bogen, fornemt på pladser og torve, vore måneder har latinske navne, stjernerne ligeledes, ligesom de græske dramaer bliver sat op igen og igen på teatrene.

Går vi til udlandet ser vi, at Washingtons Capitol er opkaldt efter tempelhøjen i Rom, mens København kan byde på slotskirken, domhuset og domkirken som look-a-like græsk-romerske templer. Endda vore sportsklubber har navne som Hellas og Sparta, og hvem siger, at De Olympiske Lege er mere end en moderne drøm om antikkens idræts- og kropsideal. 

Indenfor biologi, lægekunst, botanik og geografi finder vi også arven fra de gamle grækere og romere, og hvad med tegneserier som Asterix, filmen Ben Hur, og vi kunne blive ved.....

Alt det og meget, meget mere rammer bogen præcist, og sammen med dejlige billeder og vedkommende og historiske illustrationer leverer den fortællingen om, hvordan vi ganske vist lever i 2020erne, men at vi aldrig verden over nogensinde har sluppet og aldrig glemmer, hvad vor civilisation bygger på.
Senest opdateret: Mandag, 13. december 2021 20:55
 
Rugemor PDF Udskriv Email
Lørdag, 11. december 2021 15:10
Rugemor af Marion Thorning
Marion Thorning
Rugemor
180 sider
Trykværket
 
En væsentlig bog skrevet med overblik og følelse.
Bogen er fortællingen om Laura og Teis, der kæmper for at få det barn. Da det ikke lykkes på naturlig måde, beslutter de sig for at tage kontakt til et firma, der tilbyde en rugemor.
 
Udover fokus på det at være rugemor og få kontakt med en, og hvordan det er at være barn af en, handler bogen også bredt om de følelser, der kan opstå parterne imellem og i relationerne udadtil, når det går op for parret, at man ikke kan blive gravid i sengen.

Hvad helvede bilder du dig ind. Tror du ikke, jeg ved, at jeg kan få masser af børn.

Jeg ser med tilfredshed, hvor blegt hans ansigt er.

Laura, vi har været i hænderne på alverdens eksperter. Måske skal vi bare stoppe her.

Mine gravide veninder taler med deres ufødte barn.
Ind imellem har jeg mareridt om, hvad der sker med barnet, når det bliver taget fra rugemoderen og lagt i armene på en fremmed, mig.

Ordet barnløs er i kategori med ordet arbejdsløs.

Uden børn vil jeg altid være en underskudsforretning.

Mine forældre har leveret mig med en uduelig livmor.
 
Nogle af udsagnene reflekterer man over, nogle ler man af, fælles for dem alle er, at de er udtrykt på en tragisk baggrund. Det er tydeligt, at forfatteren er klar over det, og at hun i sin roman har indlagt en lang række overvejelser om decideret det at være i krise over den tragedie, mange føler, når de ikke kan få børn. Vi, der ikke har prøvet at være i den situation, kan så til gengæld nikke genkendende til mange af de ting, der sker undervejs i et forhold, som desperat belastes af en krise. Og er vi tilstrækkeligt uheldige, så rammer krisen sandsynligvis mere end dobbelt, når det er ens fysiske tilstand, det hele handler om. 
 
Bogen er godt skrevet, er meget konkret og mundret og gør visse steder brug af fine, litterære teknikker.

 
Senest opdateret: Lørdag, 11. december 2021 15:38
 
Gennem alle verdens lande PDF Udskriv Email
Lørdag, 11. december 2021 01:09
Gennem alle verdens lande af Jakob Øster
Jakob Øster
Gennem alle verdens lande
400 sider
Turbine
 

En bog man kan blive ved at læse i. Og kan læse igen og igen og igen.
Naturligvis er timingen, find selv på et bedre udtryk, vældig god i disse coronatider, hvor rejselystne væsentligt må blive inden for landets grænser og i hvert fald ikke uden risiko kan flyve til fjerne destinationer.
Når det er sagt, så er bogen en guldgrube af fortællinger og informationer om bogstaveligt ALLE verdens lande og kontinenter. En guldgrube der er lige til at tage op og gemme, hvis man har interesse i såvel kendte som mindre kendte lande.
Mest af alt skrevet med kløgt, humor og erfaring fra et menneske, der har prøvet lidt af hvert på sine rejser, og som glædeligt deler ud af sine oplevelser, så det aldrig bliver patetisk, men detaljeret, præcist og informativt.

Jakob Øster har rejst i 30 år og blev for et par år siden den yngste dansker, der har besøgt alle desinationer på pladen.

Udover de farverige og levende beskrivelser fra de forskellige egne på planeten deler han også ud af de ting og følelser, han kommer i kontakt med undervejs. Det kan være fordomsfuldhed, da han lander i Iran, undren over en invitation til en høvding i Mikronesien, angsten forud for køb af billetter til Tunis og Tripoli, angstens sved og rystelser i Yemen og en masse andre af de følelser, der ville afholde stort set enhver på at begive sig farlige steder hen.
Jakob Øster gør det altså bare, fordi han har et indre drive, og det SKAL han altså bare, næsten koste, hvad det vil. Undervejs fortæller han også, at når han bliver spurgt om, hvorfor han har så travlt, svarer han, det er fordi, han oplever mest, når han har travlt.

Vi læsere kan vist kun være glade for, at han gennem årene har haft så travlt, for det bringer os steder hen på kloden, vi dårligt anede eksisterede.
Lad eventyret begynde med denne bog.
 
Bogen er krydret med en masse dejlige billeder, og undervejs i bogen er der også masser af udregninger på, hvad det koster at komme rundt til verdens forskellige destinationer.

 
 
Senest opdateret: Lørdag, 11. december 2021 14:48
 
La Familia Grande PDF Udskriv Email
Fredag, 10. december 2021 10:00
La familia grande af Camille Kouchner
Camille Kouchner
La Familia Grande
200 sider
Grif
 
Der er mange, forskellige motiver til at udgive en bog som denne. Og lige så mange måder, den vil blive modtaget på. Det var da også, skal vi love for, tilfældet, da Camille Kouchner udgav sin bog og fik placeret incest på den offentlige dagsorden, og som fik den franske præsident til tasterne i en Twitter-fordømmelse af incest. Egentlig helt godt gået må man sige. 

Camille Koucner er teenager, da hendes tvillingebror, Victor, bliver udsat for incest af sin stedfar. 

Familien tilhører en magtfuld og indflydelsesrig elite, hvor man ganske vist er præget af ungdomsoprørets frie tankesæt, men hvor der er noget, der forbliver tavst og i familien, hvis man vurderer, at det er det bedste for omdømme og respekt. Faderen, Bernard Kouchner var sågar i en periode minister under Sarkozy og har grundlagt Læger Uden Grænser.

Victor går til Camille og betror sig. Og beder Camille holde mund.

SÅ:

Det skamfulde forhold bliver tiet ihjel i en lang årrække, hvor konfrontationen med moderen over de forfærdelige forhold ender op i hat og briller, da den nu alkohiserede matriark benægter fakta og skyder skylden mere eller mindre på Camille.

Nu her mange år efter OG efter moderens død udkommer så bogen her, der mestendels handler om den skyld og skam, som Camille gennem alle årene har følt.

Bogen er fint skrevet, dramatisk, god beskrivelse af karakterer, et godt og behersket view ud over samfundets overklasse og dens dagligdag og bedrifter, længslen efter en selvmordsramt morfar, skønne naturscenarier og i det hele taget meget godt presset ned i en bog på et par hundrede sider og udover dramaet i, at den har kunnet vække så megen furore med sine indbyggede beskrivelse af en stedfars svinestreger, er det alt andet lige også en fin beskrivelse af en familie.
Senest opdateret: Fredag, 10. december 2021 10:40
 
Polarcirklen PDF Udskriv Email
Fredag, 10. december 2021 09:24
Polarcirklen af Liza Marklund
Liza Marklund
Polarcirklen
366 sider
Peoples
 
Det er ganske spændende, at Liza Marklund bruger netop litteraturmiljøet som udgangspunkt i sin nye krimi. Det kommer voldsomt tæt og spændende på, når de gamle veninder i læseklubben, der har lagt navn til bogen, bliver konfronteret med, at et af dens medlemmer blev myrdet i 1980. Nu bliver lige så fundet indmuret, nøgen og halshugget, i et brofundamant, og så tager handlingen fat; sådan mere på det indre plan. Og det interpersonelle, idet begivenheden udløser en række hemmeligheder, der har været skjult i årtier.
Wiking Stormberg, en af pigernes gamle flammer, skal oven i købet lede efterforskningen, hvilket er et interessant twist. 
Og så benytter Marklund sig af en fortællerstil, hvor vi følger hovedpersonerne såvel for fyrre år siden som nu, og den udvikling, de har gennemgået. OG fra hvert deres sociale lag, hvilket giver ekstra dimensioner til spændingen.

Det spændende er egentlig ikke opklaringen men derimod forholdet mellem kvinderne og deres forskellige udgangspunkter.

Der er også en direkte hyldest til det helt store, svenske forfatterpar, Maj Sjöwall og Per Wahlöo. 

OG bogen giver anledning til at reflektere over, hvordan man selv ville reagere, hvis man fik sådan et chok, som medlemmerne af en læseklub får.

Bogen er begyndelsen på en serie i tre dele. 

Litterært er det Marklund, som vi kender hende. Gode dialoger, detaljerede miljøbeskrivelser og en tiltalende handling krydret med masser af kommentarer til indvandrerdebat, økonomi og sociale forhold, 
Senest opdateret: Fredag, 10. december 2021 09:54
 
Frihed fire & familieliv PDF Udskriv Email
Fredag, 10. december 2021 08:46
Frihed, FIRE & familieliv af Emilie Ekelund Mørck
Emilie Ekelund Mørck
Frihed, FIRE o& fa,ilieliv
185 sider
Muusmann
 
En inspirende bog med masser af tips og staldfiduser til at få en sundere økonomi og måske endda blive økonomisk uafhængig. Noget man ikke sådan lige tænker over i hverdagen, fordi man er grebet af vanen. Sådan en lille ting som at bruge kontanter i stedet for dankort. Som at se på dine TV-abonnementer. Som at investere langsigtet og være kold over de små udsving f.eks. aktier har. Brug biblioteket, køb billige og gode rengøringsprodukter. Køb tøj second-hand. Lav en samtale med dit 90-årige jeg. Hvad er vigtigst i dit liv; tid med familien eller nye møbler og rejser?

Bogen handler om en familie på fire, der har ændret deres liv i rejsen mod økonomisk uafhængighed, og som har formået konstant at spare 36 procent op af deres indkomst. Den giver dig  et detaljeret indblik i, hvad de selv har omlagt i livet ved at indføre enkle systemer, købe ind færre gange, foodpreppe, og som tillæg indgår også interviews med kvinder, der har vidt forskellige indkomstnuveauer, og som alle har valgt en rejse mod økonomisk afhængighed.



En super god bog, der indeholder det nøjagtige beløb, du skal have adgang til for, at du er økonomisk uafhængig.
Senest opdateret: Fredag, 10. december 2021 09:16
 
...og gjorde danerne kristne PDF Udskriv Email
Torsdag, 9. december 2021 15:52
...Og gjorde danerne kristne af Finn Kjerulff Hansen
Finn Kjerulff Hansen
...og gjorde anerne kristne
272 sider
Trykværket 
 
Der er mange interessante oplysninger og perspektiver i historiebogen her, der omhandler Danerigets religion og samfundshistorie i årene 400-1200.
Forfatteren mener, at vil man forstå folks handlemåder ikke mindst i ældre tid, må man inddrage religionens rolle i samfundets udviklingsproces.
Bogens konklusion er, at det var den til enhver tid styrende overklasse, der også bestemte den officielle religions indhold og ritualer.

Bogen diskuterer, om polygami, og her bliver det for alvor interessant, var lige så almindeligt herhjemme, som det var hos germanske stammer sydpå. I så fald, mener forfatteren, hersker der ingen større tvivl om, at danerne var polygame forstået sådan, at især stormænd havde flere kvinder som enten koner eller elskerinde. Polygami var i mange lande meget udbredt og er til dels stadig blandt hel- og halvnomader samt folkeslag, der stadig formelt lever efter de principper der gjaldt, da de selv var en slags nomader. Forfatteren mener, at det må have skabt en del problemer i forhold til arveforhold, og at det kunne være en af de væsentlige forklaringer på de plyndringstogter fra 500-tallet af danernes nærområder og videre til de store vikingtogter i 800-tallet og frem.

Tanken er spændende for historisk intereresserede, ligesom forfatteren kommer ind på brugen af rytteri, der i løbet af netop 800-tallet medførte, at man kunne plyndre langt ind i landene i stedet for de hidtidige kystraids eller togter fra flodbredene.

En interessant tanke at polygami eller utroskab, om man vil, har været medvirkende til erobringstogter, vold og drab, og det er naturligvis kun en af de mange, mange teorier og tanker og også almene kendsgerninger, som bogen er fyldt med.

Den er så også lige lovlig fyldt med forbehold som alt tyder på, vi ved det ikke med sikkerhed, dokumentationen mangler, det er ikke særligt sandsynligt osv. osv. Derimod er den spækket med tilpas meget viden og deciderede kendsgerninger, der levende og engageret og lystbetonet danner baggrund for, at man selv yderligere kan gå ombord i historien. Det er takket være udgivelser som denne, vi får lyst til at vide mere om fortiden.
 
Senest opdateret: Torsdag, 9. december 2021 16:32
 
<< Første < Forrige 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Næste > Sidste >>