Når unge flytter hjemmefra PDF Udskriv Email
Mandag, 15. februar 2021 13:03

Når unge flytter hjemmefra. Om bevægelser, udfordringer og muligheder i unges overgange til voksenlivet.
Diverse forfattere:
Når unge flytter hjemmefra
345 sider
Aalborg Universitetsforlag

 

Bogens tekst på bagsiden lægger op til, at den henvender sig til studerende, undervisere, forældreorganisationer, boligselskaber og andre, der praktisk beskæftiger sig med børn. Forældrene er ikke nævnt, og her vil vi mene, at den med meget stor fordel vil kunne læses af netop dem. Nærmest som skønlitteratur.


Den indeholder nemlig en sand guldgrube af fortællinger om den tidslomme, man pludselig befinder sig i, når alle skal forholde sig til opbrud i familien, og at de unge snart flytter hjemmefra.

Ender de unge som roomies med kæresterne, fordi de ikke kan håndtere at flytte sammen, hvordan tackler de evt. ensomhed, flytter de unge hjem igen efter højskoleophold, hvornår bliver en flytning konfliktfyldt, hvad med boligsøgning, er flytningen et kollektivt familieprojekt,hvad med kontakten til de unges barndomsvenner, hvordan undgår man at skærme de unge mod de udfordringer og risici, der er ved flytning, men i stedet støtte dem i mødet.
Og mange, mange andre emner.

Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog og fokuserer naturligvis på den periode i livet, der for alvor markerer de unges styrke, parathed og beslutning om, at noget definitivt er forbi, og at noget nyt begynder.

Bogen indeholder en række varme, sjove og lærerige citater fra unge om netop deres egen flytteproces, og den fortæller, hvor afgørende det er for unge i en flytteproces at føle sig som en del af fællesskaber med andre unge.

Den beskæftiger sig også med det pres og de forventninger, der kan følge med beslutningen om, at en ung flytter hjemmefra. Det kan hurtigt opleves som et pres, hvis man som voksen stadig bor hjemme, og måske for nogen direkte pinligt stadig at bo hjemme som 21-årig.

Regninger, rengøring og rugbrødsmadder hedder et af kapitlerne og handler om det chok, mange unge føler, når virkeligheden indhenter dem, og mange af de ting, de som hjemmeboende måske nærmest betragtede som automatik, er udfordringer, de selv skal deale med.

Andre igen udtrykker, at de ikke gider være curlingbørn og afviser moderens tilbud om hjælp med vasketøjet.

Vi kommer rigtig godt og grundigt rundt om stort set alle aspekter af unges "udvandring" fra barndomshjemmet. Bestemt også familiens reaktion på at sige farvel til en periode i deres liv. Hør f.eks. Fredriks mor Lise-Lotte:

Jeg var selvfølgelig frygtelig ked af det. Men efterhånden, som jeg så kunne se, at de planlagde, hvordan de skulle indrette, og de her to gutter, der hørte efter, når der blev sagt noget omkring budget, og hvad de skulle gøre for et job og . . . altså så blev jeg mere tryg. Og så kunne jeg se, at Frederik lyste jo op. Og så tænker jeg, at hvis ikke det går, er der altid plads til, at han kommer hjem igen.

Bogens har diverse forfattere, hvilket gør den afvekslende og behagelig at læse.

Stoffet er meget levende, og det er bogens opsætning også.

Dejlig udgivelse.

Senest opdateret: Torsdag, 25. februar 2021 10:08
 
Den klassiske psykiatris historie PDF Udskriv Email
Fredag, 12. februar 2021 14:56

Den klassiske psykiatris historie af Per Vestergaard

Per Westergaard
Den klassiske psykiatris historie
142 sider
Aarhus Universitetsforlag

 

Det er sjovt at læse forfatterens vending i bogen om et "supersygehus" i midten af 1800-tallet. Så vidt vides har det ikke været nævnt sådan andre steder, men det er jo ganske rigtigt, at pioneren Harald Selmer, den danske psykiatris fader stod i front, da han oprettede den første, moderne anstalt til behandling af sindssyge i Risskov ved Aarhus.

Han gjorde det i forargelse over datidens usle behandling af de sindssyge og ønskede med det nye hospital at forbedre deres vilkår.
Han mente, at kun en anstalt af en vis størrelse kunne bære ansættelse af en specialkyndig overlæge, der var permanent tilstede og gik ind i opgave med hele sit virke.

I modsætning til andre kræfter i lokalsamfundene, der ønskede mindre anstalter, som de mente ville være billigere i drift.

Igen sjovt at sætte den betragtning op imod dagens debat om supersygehuse, der et stykke hen ad vejen overskrider alt, hvad man har lagt af budgetter.


Bogen beskriver, hvorledes Selmer selv muligvis var et ulykkeligt menneske, men det forhindrede ham ikke i at opnå stjernestatus inden for sit felt. Og vi får i bogen en lang række eksempler på hans erfaring og forudseenhed i bygningen af centret, der i midten af 1800-tallet kom til at hedde Jydske Asyl. 

Han havde da i sandhed også sine idéer til, hvordan tingene skulle fungere, bl.a. ved hjælp af et højt tårn, der skulle fungere som lægebolig, og hvorfra overlægen så kunne overvåge sit domæne.

Og gennem en række holdninger, hvor vi får nogle fine eksempler på sprogbruget dengang:

Man vil altså ikke kunne undervurdere Vigtigheden af en Klassifikation. Det vil naturligvis fremdeles paa ingen Maade gaae an, at de forskellige Kjøn have uhindret Samkvem med hinanden: de mandlige Patienter maae altså skarpt afsondres fra de kvindelige. De uhøviske og skidenfærdige maa afsondres fra de anstændige og renlige. Det gaaer heller ikke an at sætte Patienter af den finere Verden sammen med de tjenende Klasser, eller Borgere med Bønder.

Interessant læsning som man idag vil trække på smilebåndet af, men det var virkeligheden dengang, og man kan få den tanke, at Selmer var kvik nok til at formulere sig sådan for at få medhold i sit prestigebyggeri.

Selmer, der allerede i 1850erne blev slået til Ridder af Dannebrog, var en visionær mand, der var meget aktiv i videnskabelige kredse, på skrift og i særdeleshed i publikationer.

Bogen her giver os et fantastisk portræt af og en dyb indsigt i, hvad han var for en person og hvilken bemærkelsesværdig indsats han ydede indenfor institutionsvæsenet.

Senest opdateret: Fredag, 26. februar 2021 18:59
 
Brevet i bogbussen PDF Udskriv Email
Fredag, 12. februar 2021 14:22

Brevet i bogbussen af Eli Åhman Owetz
Eli Årman Owetz
Brevet i bogbussen
350 sider
HarperCollins

 

En positiv, energisk og opløftende bog. Det kan lyde underligt, for hvad opløftende kan der være ved, at et ægteskab kører i trummerum så meget, at man forelsker sig i en anden jævnfør at græsset er jo nok grønnere her . . . 
Bogens hovedpersoner er Malin og Erik, der forelsker sig i de ord, de kan få ned på papiret, og som de skiftevis afleverer mellem boghylderne i et offentligt udlån.
Og hvor de meddeler sig til hinanden om deres liv, tanker, sorg, glæde, sex osv. osv.
Flere gange i løbet af bogen nævnes den berømte film You´ve got mail, og så kan man sige, det måske er lidt søgt, at forlaget på coveret beskriver, at fortælling er i stil med den film.


Men ok, sandt nok. To mennesker der forlods intet kender til hinanden, begynder pludselig at få kontakt, at finde sig en fortrolig.
Det er underholdende, det er spændende, og hvor langt er begge parter villige til at gå for at finde den nærhede og fysisk kontakt, forløsning og afklaring, der ligger i sådan et, lad os bare kalde det trekantsdrama.

Bogens kapitler fokuserer skiftevis på Malin og Erik, der som bogen skrider frem, oplever langt mere end deres besættelsesagtige kontakt. Det er fint gjort af forfatteren, at det hele ikke kommer til at handle om forelskelse og besættelse, selv om det naturligvis er baggrundstæppet for alt i handlingen. Der er altså også en dagligdag, der skal fungere.

Vi genkender håbet i forelskelsen gennem de praktiske gøremål:

Da vi nåede til parkeringspladsen bag butikken, fløj jeg nærmest ud af Bettans bil og over i min egen. Da jeg var halvvejs hjemme, kunne jeg ikke vente længere. Jeg svingede ind på en holdeplads og ringede fra min almindelige mobil.

Den kender vi vist alle fra vore forelskelser. Intet kan gå stærkt nok, selv om vi bliver nødt til at være lidt cool.

Og så begynder dramaet for alvor. Begge er tavse. Det kan Malin godt lide, for det er som om, der bølger en glæde og en følelse af fællesskab frem så.

Varmen i hendes krop, spændt af forventning, forsvinder dog med skuffelsen over, at hun skal til at lave mad til nogle af sin mands arbejdskolleger - samme aften, som hun skal mødes med Erik og kysse ham for første gang.

Ærgerligt, ærgerligt.

Hastigheden i bogen fungerer godt med den hurtige laven mad og den hektiske gøren og laden, som man nu oplever, når man har noget hemmeligt i tankerne, og som Malin oplever, indtil hun går i spisekammeret for i smug at ringe til sin nye flamme. Efter at hendes egen mand er faldt i søvn vel at mærke.

Og hvor løgnene efterhånden begynder at fosse ud af Malin, ligeglad med om de er til at gennemskue.

Der er så mange facetter og godbidder i bogen her, der er spændende skrevet som en anden thriller, hvilket den på en måde jo også er. En dramatisk kærlighedsthriller.

Der kunne være endt som banal kærlighedslitteratur. Men er endt i en varm og virkelighedsnær historie om den dagligdags higen efter at komme ud af det fængsel, en forudsigelig tilværelse uden krydderi kan blive.

 

Dejlig bog. 

 

Senest opdateret: Fredag, 26. februar 2021 19:11
 
Sig hej til din skam PDF Udskriv Email
Tirsdag, 26. januar 2021 15:34

Sig hej til din skam af Ilse Sand
 
Ilse Sand
Sig hej til din skam
144 sider
Gyldendal

En rigtig god, indsigtsfuld og lærerig bog der ligger fint i forlængelse af forfatterens tidligere bøger, heriblandt den seneste, Venlige Øjne På Dig Selv, hvor vendingen i den nye bog dog er blevet til når du ser på dig selv med kærlige øjne

Den rækker samtidig på mange måder ud over de tidligere udgivelser. Der er vanvittigt mange, genkendelige issues om det at skamme sig, som man måske ikke rigtigt umiddelbart kan forbinde med sig selv. Men kommer der ord på, så ringer den, og når den ringer, så kan man ofte gøre noget ved det.

Om ikke andet så sige hej til sin skam og af den vej omfavne den og det, der ligger bagved skammen og således i bedste fald blive frisat fra et tungt åg.

Bogen er skrevet over samme skabelon som de tidligere, og kan man lide gode eksempler, cases og Ilse Sands viden og måde at formidle den på, eller har man iøvrigt udfordringer med at gå og dukke sig, føle sig udenfor, mindre accepteret og det, der ellers kan være forbundet med lavt selvværd, så er der masser af guf at hente.

Skammer du dig over din rødmen.
Er du bange for en MUS-samtale.
Hvad mon andre tænker om dig.
Bliver du usikker, når andre kigger på dig.
Skammer du dig over, at du er upraktisk.
Er du i din barndom blevet skældt ud over at sige visse ting.
Føler du, du er let at manipulere med. 
Har dine forældre engang sagt, du ikke er rigtig klog.
Bliver du træt af, at du ikke altid har noget at sige til andre.
Må andre ikke se dig, som du er.
Kan du blive lammet af frygt og stivne i dit indre.
 
Vi kunne blive ved. Som antydet, er det ganske normalt i den vestlige verden, at vi går og skammer os over alt muligt. Det bliver vi dog i mange tilfælde først bekendt med, når vi bliver spurgt ind til det konkret, ELLER, at vi ad bagvejen bliver spurgt ind til, om du synes, det er træls, at dit lille barn græder i supermarkedet eller måske, når der er gæster på besøg. Bag følelsen af trælshed, kan der udmærket ligge skam og lure eller for den sags skyld, hvorfor Ilse Sand klogeligt fortæller, hvordan skam og skyld kan være blandet sammen.
 
Heldigvis for de skamfulde, lad os bare være lidt frejdige, er der gode nyheder. Vi kan finde en god ven at betro os til. Eller en anden relation. Et helt livs mismøder, skriver Ilse Sand, kan på den måde blive neutraliseret i et enkelt møde, hvor man mærker en kærlig resonans.
 
Ilse Sand lovpriser som sædvanlig Bent Falk og afdøde gestaltterapeut Niels Hoffmeyer, de to må hun vist være meget glad for, siden de skal nævnes i en række af hendes bøger, ligesom hun er meget glad for spørgsmålstests med pointskalaer, der går igen fra bog til bog. Måske er det bare os, men det kunne jo være, hun også kunne finde på noget nyt i hendes kommende udgivelser, som vi iøvrigt vil glæde os til.
 
Historisk kommer Ilse Sand ind på, at der i skammen er indgroet en angst for udstødelse af fællesskabet. Den er netop så stærk, fordi vore hjerner på visse områder fungerer som for 15.000 år siden, da vi levede på savannen og var dybt afhængige af hinanden. Hun fortæller samtidig, at skam kan være vanskelig at tale om, hvortil kommer, at vi ofte skammer os over at skamme os og typisk slet ikke har lyst til at sige noget om det.
 
Det er ikke sikkert, du selv er klar over, at skamfølelser er på spil, når du er ensom og har det dårligt, skriver forfatteren.

Og giver os med det udsagn og mange flere interessante - og nødvendige - bud på, at der kan være ubevidst eller skjult skam på spil, og at det kan være værd at række ud efter den, omfavne den og sige hej til den og således forsøge at få et bedre liv. Og minde os selv på, at alle de egenskaber, vi måske har for vane at kalde dårlige, dem kan vi med et snuptag få vendt til aktive og positive kvaliteter.

Sidstnævnte er Ilse Sand forresten fantastisk til at motivere os til.


 
Senest opdateret: Søndag, 28. februar 2021 21:20
 
Bob PDF Udskriv Email
Fredag, 22. januar 2021 08:21

BOB af Helle Helle

Helle Helle
Bob
158 sider
Gutkind

Man bliver gal i skralden undervejs i læsningen. Har lyst til at ruske i Bob. Tag dig dog sammen, mand.
Det er stor kunst og godt forfatterskab, at vi får mulighed for at sætte et spejlbillede op for os selv. Projicere vore mest lade sider og vores uansvarlighed over i en uskyldigt udseende bog med det meget uskyldige navn Bob. Bob-bob-bob.

Vi har alle en Bob indeni. Vi bruger den bare på forskellig vis. Måske er vi den ikke bevidst, og andre ser den, før vi selv og går på os. Måske er vi siden pinligt bevidst og lever med den og har endda brug for den. At kunne hægte sig af ansvar og pligter nu og da og bare lade stå til.
Helle Helle har styr på sin person, der er et gennemført rodehoved, indvortes og udvortes, som reder sin seng på en ganske bestemt og tilfældigt forudsigelig måde, som mest af alt følger med tilværelsen uden at skabe sin egen, og som ikke har så forfærdelig meget at sige.

Vi er handlingsmæssigt tilbage i firserne. Fattigfirserne som de blev kaldt, hvilket Helle Helle illustrerer gennem sammenflytningen med Bob og kæresten i en et-værelses i Vanløse, hvor vi iøvrigt gennem bogen får en grundig indføring i områdets geografi.

Tidligere i sit liv har Bob formået at være noget af en provider, ganske populær endda, men nu ender han altså i Vanløse, og han bliver til det trælse slap i koderne og uden mål og med i tilværelsen. Hvad skal han i Vanløse, hvad skal han overhovedet nogen steder?

Han vil måske gerne studere, men hvad skal han studere, og hvornår? Og skal han da overhovedet?
Tvivlen bliver til den gnavende orm i æbleskroget.

Han bliver den, der går ture om Damhussøen, oplever tristessen, og hænger næsten al sit liv op på kæreste og dagdrømmeri.
Og når han ikke forfalder til dagdrømmeri, så henfalder han i mismod over, hvornår tingene begyndte at skride. Og hvis han nu havde gjort A i stedet for B, så var han vel endt på C i stedet for D.

Helle Helle får fortalt meget i den relativt korte roman. Om meningen med livet, om livets meningsløshed og mangelfuldheder, om det menneskelige forfald, om påvirkninger udefra og fra partneren, man langsomt skubber væk, eller som bare af nærmest subtil foragt eller undren over et menneskes opløsning giver op og glider væk.

Og hun får i sin stil fortalt om vigtigheden af at lægge mærke til de små bitte nuancer i livet og i det liv i Bob, som bevæger sig skødesløst i, men som han muligvis ikke engang selv lægger mærke til, at han gør. Tingene sker bare rundt omkring ham.

Hvor er det, vi som mennesker selv bevæger os skødesløst? Gør vi det, er det i hvert fald vigtigt at blive bevidst omkring. Bevidstheden kan skærpes efter at have fundet inspiration af Helle Helles nye roman.

En spændende og anderledes udgivelse. Med et meget fortættet sprog ofte serveret i korte sætninger. 

Senest opdateret: Mandag, 1. marts 2021 04:33
 
Danske amerikanere PDF Udskriv Email
Torsdag, 9. Juli 2020 09:43

Danske amerikanere af Jørn Brøndal

Jørn Brøndal
Danske amerikanere
100 sider
Aarhus Universitetsforlag

 

Anmeldes 20. juli 

Senest opdateret: Onsdag, 7. april 2021 13:37
 
Skal vi knalde, mens vi venter PDF Udskriv Email
Søndag, 26. maj 2019 12:23

skal vi knalde, mens vi venter? - bog

 

Mikael Strøm Eriksen
Skal vi knalde, mens vi venter
207 sider
Adi og Lama 

 

Enten gør det ondt at blive forladt, eller også er det en befrielse. For 33-årige Ditlev, der bliver forladt af Helena, er det i første omgang et sønderknusende nederlag, og det gør av av av, og så kommer befrielsen og konstuktiviteten, da han møder Line, og som ender med at flytte ind hos ham. Hævngerrigheden vokser nemlig i Ditlev, for hvem Helena var den eneste ene.
Ditlev begynder at tænke over sit liv og præsenterer os for et udvalg af de kærester, han har haft gennem årene, f.eks. Nanny, oprindeligt hed hun Nanna, med de flotte øjne, en okay figur, og lyttede, uanset om jeg fortalte noget spændende eller ej.
Så var der Tanja, som han fik et bærkys med.
Så er der langt senere bofællen Line, som Ditlev får et nytårsknald med, og som han dog er noget betænkelig ved at skulle indlede et forhold med endsige fortsætte bofællesskabet.
Og så er der Cecilia, som han gerne vil i kassen med, men det vil hun altså ikke.
Så er der på et tidspunkt en Beate ind over og også en Julie.
I chick-lit-genren er der ofte fuld fart på, man tænker ikke så meget over, hvad man mener, skriver, siger eller tænker, som livet egentlig ofte er, og det kan være ganske befriende.
Vi får mange gode grin i den her roman, som forfatteren har ladet udspille i begyndelsen af 0érne. Tilsat musiktitlerne fra dengang ja så begynder man selv at tænke tilbage på de tider, hvor vi rodede rundt i diverse parforhold og forsøgte at få livet til at køre med sex og kærlighed, mens der altså også lige var karrierer, der skulle passes, og rejser, som skulle rejses.
En fin bog i genren, med pænt tempo hele vejen igennem og en måske ikke helt overraskende, men alligevel fin og lidt rørende slutning, der får læseren til at konstatere, at livet, - ja det er altså, hvad det er og skal ikke tages for seriøst.
En god bog som kan anbefales til en regnvåd dag eller ledsager i kufferten på ferien.

 

Senest opdateret: Lørdag, 24. Juli 2021 19:15
 
<< Første < Forrige 21 22 23 24 25 Næste > Sidste >>