Vilde vidunderlige Danmark Udskriv
Tirsdag, 24. august 2021 00:00
Vilde vidunderlige Danmark af Søren Olsen
Diverse forfattere:
Vilde vidunderlige Danmark
220 sider
Gads Forlag
 
Næsten ligegyldigt hvor man kigger hen i denne vidunderlig bog, så lærer man noget nyt. Eller bliver i hvert fald opsummeret på en viden, vi fik tilført i en fjern, fjern fortid.
F.eks. at hugorme ikke bare hører til på heden, men også på klitheden i lysåbne krat, i skovbryn og hegn på overdrev. Men at den sjældent ses, idet den hurtigt kan registrere lyde og jordrystelser, når mennesker kommer gående.
Engpiber har vinterophold i Sydvesteuropa, mens skovpiber opholder sig i tropisk Afrika i vintermånederne.

Vidste vi det?

Nej vel.

Man kan sige, at nyttig og unyttig viden er godt blandet sammen, og det er fremragende, for derved bliver det en bog for både folk, der vil trave en tur i skoven OG for professionelle naturfolk som vil have sig en ordentlig gang viden om det, de beskæftiger sig med.

Vidste du f.eks. også, at det danske moseareal op gennem 1800-og 1900-tallet har været stærkt faldende på grund af tørvegravning og dræning. Resultater er, at mange moser idag enten er landbrugsjord eller har har af jordejerne fået lov til at vokse til i rørsump, pilekrat eller skov. En lille del af de oprindelige træløse moser fremstår dog stadig som lysåbne Lille Vildmose i det østlige Himmerland.

Bogen fokuserer på, at den omfattende udnyttelse af Danmark gennem historien har fortrængt den vilde natur, som er blevet afvandet, reguleret og opdyrket. Hvorved mange arter og naturtyper er blevet sjældne eller helt forsvundet.
Vildskaben og de fleste arter findes dog stadig, og de seneste årtier har naturgenopretningen taget fart landet over.

Bogen beskriver usædvanligt levende og nærværende, hvordan Danmark frem til år 4.000 år før vor tidsregning var vild natur, hvor mennesker levede spredt i små grupper som jægere og samlere. Og hvordan der midt i den varme lindetid for omkring 6.000 år siden skete noget afgørende, nemlig at mennesket begyndte at dyrke jorden, holde husdyr og bliv mere bofast.
Kimen til agerbrug var lagt.
Hertil kommer en masse nytteoplysninger som f.eks. at i 1801 boede der cirka 929.000 mennesker i Danmark og giver medicin og teknologiske forbedringer i landbruget æren for, at vi nu er næsten seks millioner mennesker.

Bogen er fyldt med fantastiske billeder fra naturen, store fine opslag som står man midt i den og kigger lige ind i dyrene. Eneste anke på den front er, at der er brugt samme billede af en kongeørn på side 58 som på forsiden.
 
En eventyrlig dejlig bog som er et must, hvis man er tilhænger af den danske natur og ønsker tilført meningsfuld viden om det land og vilde dyreliv, vi er en del af.
Senest opdateret: Tirsdag, 24. august 2021 14:53